Welkom op de site van de Internationale basisschool HSV

 


   Per direct invalkrachten gezocht.

  De Stichting Haagsche Schoolvereeniging is het bevoegd gezag van een aantal basisscholen, gehuisvest in verschillende gebouwen in Den Haag.

   
   

  MISSION STATEMENT
  Global citizenship, lifelong learning

   


  MISSIE
  Our mission is to enable children to become responsible global citizens and lifelong learners in a continually changing world.

   

  De scholen zijn verschillend: Nederlandse en internationale scholen en afdelingen, Nederlands en internationaal speciaal onderwijs en een school voor dyslexie. Ondanks die verschillen zijn de doelen in de scholen en hun afdelingen dezelfde:
  - We willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar waardevolle wereldburgers.
  - We begrijpen dat de ontwikkeling van kinderen niet allemaal gelijk verloopt, daarom beginnen we met het ontdekken van de sterke en minder sterke kanten van ieder kind.
  - We helpen kinderen zich thuis te voelen op hun school.


  Onderwijs is meer dan lezen en rekenen; het gaat ook over verantwoordelijkheid, omgaan met je eigen en andermans emoties, veiligheid, communicatie enz.
  De leerkrachten en het management doen steeds hun uiterste best de doelen op al die gebieden te realiseren. We zijn ons ervan bewust dat ons dat nooit lukt zonder een goede relatie met de ouders.


  De basisschool Haagsche Schoolvereeniging valt onder de Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Dit is een door het ministerie erkende internationale basisschool. Deze school heeft twee afdelingen. Een afdeling Nederlands basisonderwijs en een afdeling Internationaal basisonderwijs, welke beide zijn gevestigd in het pand aan de Nassalaan. De historische locatie aan de Nassaulaan is vanaf 1901 als schoolgebouw in gebruik.


  Sinds 1 februari 2005, vallen de leerlingen van de School voor Jong Talent (Koninklijk Conservatorium) als object van toezicht ook onder de Nederlandse afdeling van de HSV. Het onderwijskundige management blijft echter in handen van het Conservatorium.

  De Inspectie van het Onderwijs heeft onze school in november 2015 bezocht.
  Hieronder staat de link naar het volledige rapport.

  Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek -Definitief HSV NSL 2016.PDF