Nieuwe ouders

Tweetalig basisonderwijs
Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn wij in onze groepen 1, gestart met een pilot
“Tweetalig basisonderwijs” (Nederlands/Engels).
Dit gaan we jaarlijks, groep voor groep, uitbreiden zodat uiteindelijk alle kinderen van onze school lessen krijgen in de Nederlandse en Engelse taal.

De kinderen krijgen dus naast instructie in de Nederlandse taal ook instructie in de Engelse taal. 
In de groepen 1 is dit ongeveer 30%-35% van de lestijd zijn.
Aan het einde van de basisschool zal dit 50% in het Nederlands en 50% in het Engels zijn.

Dit schooljaar, 2016-2017 zijn we gestart met tweetalig onderwijs in groep 3.
Er wordt nu dus in onze groepen 1, 2 en 3 les gegeven in het Nederland en in het Engels.
Volgend jaar gaan we groep 4 hieraan toevoegen.

Helaas kunnen we geen nieuwe leerlingen voor deze groepen opnemen. Alle plaatsen zijn bezet en we hebben veel leerlingen op de wachtlijst.
De overige groepen zijn ook vol, hiervoor kunnen geen kinderen meer worden geplaatst.                                         


Onderstaand vindt u de procedure voor het aanmelden van nieuwe leerlingen op onze school.
Wij maken onderscheid tussen kinderen die instromen in groep 1 en kinderen die in hogere groepen willen instromen. 
 

De tweetalige afdeling is alleen toegankelijk voor ouders die permanent in Nederland verblijven

Enkele criteria waar wij onze toelating op baseren:

 • Broertjes/zusjes van kinderen die al op de HSV, Nederlandse afdeling,  zitten hebben voorrang.
 • Kinderen van personeelsleden van de Stichting HSV hebben voorrang.
 • Eén van de ouders is Nederlands en spreekt ook vloeiend Nederlands.
 • De school is onderdeel van de Internationale school; ouders dienen open te staan voor die Internationale wereld, international minded te zijn.

The Bilingual Department is only open to parents who remain permanently in the Netherlands
 
Criteria for admission:

 • Priority is given to siblings, if there is a brother or sister already in school in the Dutch Department
 • Children of members of staff
 • One parent is Dutch and speaks Dutch fluently
 • This is an International school; parents need to be open for the International Dimension and be internationally minded


Ons tweetalig basisonderwijs kan niet worden gezien als een substituut of vervanging voor een internationale school. Ongeveer de helft van het aantal lesuren wordt in het Engels gegeven, de andere helft in het Nederlands. Leerlingen uit het buitenland of van een andere internationale basisschool krijgen geen voorrang ten opzichte van leerlingen uit Den Haag. Hun aanmelding wordt behandeld nadat de aanmelding van leerlingen uit Den Haag is afgerond en er nog plaats is.
Jaarlijks wordt in oktober besloten welke kinderen ook daadwerkelijk worden toegelaten.
 

Nieuw in groep 1                   

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015.
In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

 • Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
 • U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.
 • Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.
 • Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015
 • De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.
 • Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Een school zoeken

Op de website scholenwijzer.denhaag.nl vindt u alle scholen van Den Haag. Ook leest u daar waar u op moet letten bij het kiezen van een school.

Instromen in een andere groep
Dit kan het gehele jaar. Wij hebben echter wel te maken met wachtlijsten voor alle groepen.
Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier  in te vullen en te retourneren. 
Hiervoor heeft u geen unieke code nodig.

Meer informatie?
E-mail: info@hsvdenhaag.nl
Tel: 070 - 318 49 50