Vaklessen

Op onze school nemen muziek, expressie en beweging een belangrijke plaats in.

Alle leerlingen
hebben minstens één keer per week muziekles, handvaardigheid en gymnastiek.
Deze activiteiten
worden verzorgd door vakleerkrachten (dus niet door de groepsleerkracht) en vinden plaats in aparte lokalen.

Tijdens de lessen van de vakleerkrachten wordt de helft van een groep Nederlandse kinderen
gecombineerd met de helft van hun internationale leeftijdgenootjes.

Het dragen van gymschoenen
tijdens de gymlessen is verplicht.
De kinderen van de groepen 2 t/m 8 en ID 2 t/m 6 krijgen gymles in de gymzaal. De andere kinderen krijgen gymles in het speellokaal.
 

Bewegingsonderwijs