Haagse Stichting Vrienden van HSV. Klik op: 2HSV

MR stemt in met oprichting van de Haagse Stichting Vrienden van HSV (2HSV)
Tijdens de MR vergadering van 18 maart heeft de MR unaniem(ouders, leerkrachten en school management) ingestemd met de oprichting van de Stichting vrienden van HSV(2HSV).

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de Haagsche Schoolvereeniging en het bieden van (financiële) hulp en ondersteuning bij het realiseren van projecten of aankoop van goederen, ten behoeve van de leerlingen, leerkrachten en andere bij genoemde school werkzame personen (bv onderwijsmateriaal (bv atlassen), muziek instrumenten, sportfaciliteiten, ICT, multi media, schoolpleinen en speelmaterialen. De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het werven van fondsen bij ouders van leerlingen, en bij andere personen, bedrijven en organisaties die de Haagsche Schoolvereeniging een warm hart toedragen. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties, subsidies, giften, legaten en andere baten.

Bestuur
Het bestuur zal bestaan uit ouders en leerkrachten vanuit de verschillende locaties. Het bestuur stelt een beleidsplan op, waarin oa inzicht wordt gegeven in de manier waarop de stichting fondsen wil werven, bv fundraising events, en de besteding van de middelen.
De representanten van de locaties zullen samen met de andere bestuursleden middels een projectplan jaarlijks projecten identificeren die gefinancierd kunnen worden vanuit de Stichting.

Sponsor of Vriend van
Sponsors kunnen gaan kiezen of zij een sponsoring aangaan voor de gehele HSV of voor een bepaald locatie gebonden project. Als tegenprestatie denken wij aan: vermelding van de sponsors en vrienden op de website van 2HSV, evt naamsvermelding bij project. Binnenkort zullen we een website lanceren voor 2HSV.
 

Oproep
Wij zijn per locatie op zoek naar ouders/leerkrachten die samen met ons hier de schouders onder willen zetten. Hebt u interesse dan horen wij dat graag van u. Stuur een mail aan mrcommunicatie@hsvdenhaag.nl
Heeft u interesse om vriend te worden of een sponsoring aan te gaan, dan vernemen wij dat graag.
Stuur een mail aan mrcommunicatie@hsvdenhaag.nl of bel met raymond van der meer, 06 20974829