Ouder Activiteiten Commissie (OAC)
De OAC is behulpzaam bij de organisatie van verschillende activiteiten op school (zoals o.a. de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis en zomerfeest).

De commissie bestaat nu uit 5 ouders van de NA en 3 ouders van de ID.
Deze samenstelling is erg belangrijk voor de integratie en samenwerking tussen de NA- en de ID afdelingen.
De OAC vergadert enkele malen per jaar, rondom de geplande activiteiten. Bij deze vergaderingen zullen de locatieleiders van ID en NA zoveel mogelijk aanwezig zijn.

De locatieleiders en de OAC bepalen samen hoe een activiteit wordt georganiseerd en uitgevoerd.
De OAC heeft daarnaast ook als taak, de participatie van ouders te bevorderen door hen te betrekken bij alle activiteiten die door de OAC en het schoolteam worden georganiseerd.
Zonder hulp van de ouders kunnen deze niet plaatsvinden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over een activiteit neem dan contact op met de OAC
OAC 2016
 
     
Reinier van Winden  Elizabeth Cronin Arethusa Zanoni  
Finance Finance Committee Member