Medezeggenschap
De scholen van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging hebben ieder een medezeggenschapsraad. Daarnaast is er op Stichtingsniveau een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR overlegt met de bestuurder over het beleid op Stichtingsniveau. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, zijn vastgelegd in statuten en reglementen (zie onderaan deze pagina).

De leden van de GMR zijn:

Wilma Kletzkine (voorzitter) namens het personeel van de Basisschool HSV International Department
 Franziska Eckelmans namens de ouders van de Basisschool HSV International Department
Patty Burghouwt namens het personeel van de Basisschool HSV
Birgit Le Haen namens de ouders van de Basisischool HSV
José Peters  namens het personeel van IVIO
 Marita van Dam-Vreugenhil namens de ouders van IVIO
Elly Nierop namens het personeel van de Basisschool Willemspark
 Roger Reichrath namens de ouders van de Basisschool Willemspark
vacature namens het personeel van Lighthouse Special Education
vacature namens de ouders van Lighthouse Special Education
 vacature namens de ouders van Het Open Venster
vacature personeelsvertegenwoordiging van Het Open Venster


De vergaderingen worden bijgewoond door Hans van der Vlugt, bestuurder.

Agenda 2017:
28 maart; 18 april; 27 juni.